RODO- oświadczenie uczestnika

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych (RODO) oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, przekazuję dostosowane do wymogów RODO Oświadczenie uczestnika (załącznik do pisma), za pośrednictwem którego realizowany będzie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 RODO w stosunku do uczestników projektów.

Jednocześnie informujemy, że jako Beneficjent Projektu jesteśmy zobowiązani obligatoryjnie do monitorowanie uczestników projektu .w systemie teleinformatycznym SL2014, do którego służy dodatkowa ankieta.
Dla Państwa wygody wszystkie obowiązkowe druki jakie muszą być wypełnione przez uczestników Projektu zamieszczamy na naszej stronie dla lekarzy www.107sw.mil.pl/udary w zakładce Dokumenty.

Pacjent jest włączany do projektu po wypełnieniu
• checklisty
• ankietę oceniającej wiedzę,
• deklaracji uczestnictwa,
• ankietę do SL2014,
• oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych)

Uaktualnione dokumenty należy stosować podczas realizacji projektu obligatoryjnie od momentu otrzymania niniejszego pisma.
Jednocześnie Prosimy bardzo o uzupełnienie ankiet do systemu SL2014 dla uczestników Projektu, którzy skorzystali z Programu.

Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*