Kategoria: UE

Program profilaktyki chorób naczyń mózgowych

Projekt ma na celu profilaktykę i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA), u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) w okresie od 1.12.2017 do 31.10.2020, na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego,

Top